Το Ξεκίνημα του Μουσικού Ταξιδιού

Ο Μάρτιος του 2021, ήταν ο μήνας όπου ξεκίνησαν όλα για το εγχείρημα «One Love, One Drum, Drumming for Inclusion», ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, συγκεκριμένα, το KA227 – Συμπράξεις για τη Δημιουργικότητα (Εκπαίδευση για νέους). Αυτό το έργο γεννήθηκε εντός της Διεθνούς Κοινότητας των ‘’BATALÁ MUNDO’’, η οποία προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία και την ενότητα. Τρία από τα μέλη της θα συμμετάσχουν στην κοινοπραξία που οδηγεί το εγχείρημα: οι Batalá Paris (Association Batucada), οι Batalá Athens (Batalá Atenas Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός) και οι Batalá Braga (Costumes Convergentes Associação).

Το εγχείρημα « One Love One Drum: Drumming for Inclusion » είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της ‘’Βασικής Δράσης 2’’ του προγράμματος ‘’Erasmus + Youth in Action’’. Κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο θα γίνει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό μέσο στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, για την κοινωνική ενότητα ομάδων νέων ατόμων, τα οποία περιθωριοποιούνται ή / και αποκλείονται από την κοινωνία, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τα κρουστά όργανα και το ρυθμό μιας και αυτά  χρησιμοποιούνται ήδη τακτικά από τις μπάντες μέλη οι οποίες ανήκουν στο παγκόσμιο πολιτιστικό κίνημα ‘’BATALÁ MUNDO’’.

Οι δύο κύριοι στόχοι του εγχειρήματος είναι:

ΣΤΟΧΟΣ 1: Η ενίσχυση και ενεργοποίηση του πολιτιστικού κινήματος ‘’Batalá Mundo’’, μέσω της εκπαίδευσης των μαέστρων του και της ψηφιακής μετατροπής του περιεχομένου του, της επιχειρησιακής δομής και της διαδικτυακής διαχείρισης / συνεργασίας, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας COVID-19, και

ΣΤΟΧΟΣ 2: Η δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου σε ψηφιακή μορφή για νέους, εργαζόμενους, υπαλλήλους που εργάζονται στον πολιτισμό και οργανισμούς που θα συμπεριλάβουν στις δράσεις τους τη χρήση των κρουστών οργάνων, ως μεθόδου για την προώθηση της ενότητας.

Αυτοί ο στόχοι θα υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα περιλαμβάνει:

i) Μάθημα κρουστών με σκοπό την ενότητα- Ένα εκτεταμένο και λεπτομερές μάθημα έτσι ώστε κάθε άτομο, χωρίς καμία προηγούμενη μουσική γνώση, να μπορέσει να δημιουργήσει ένα έργο ενότητας  μέσω κρουστών και

ii) ‘’Αποθήκη εργαλείων’’ για την προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τη ενότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο – Αυτό θα παρέχεται συνεχώς από ολόκληρο το δίκτυο ‘’Batalá Mundo’’, το οποίο μπορεί να προσφέρει εμπειρία και έργα / καλές πρακτικές, τα οποία θα απεικονίζουν τη δύναμη της τέχνης στην  ενότητα.

Το σχέδιο δράσης του εγχειρήματος, περιλαμβάνει μια σειρά διεθνικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Μπράγκα, το Παρίσι και την Αθήνα, καθώς και μια ‘’Κοινή Εκπαιδευτική Εκδήλωση ’’. Αυτά θα ενισχυθούν με τις τοπικές δράσεις που θα κάνει κάθε εταίρος (μπάντα μέλος), σε τοπικό επίπεδο.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω εξελίξεις του εγχειρήματος και φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν επιθυμείτε να συμβάλλετε στην υλοποίηση αυτού του έργου!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ