Στα παρασκήνια

Οι εκπρόσωποι των Batala Braga, Batala Athens και Batala Paris συναντήθηκαν στην Αθήνα τον Μάιο του 2022, για να ηχογραφήσουν τα βίντεο που θα βοηθήσουν στη διδασκαλία/εκμάθηση κρουστών.

Για 4 ημέρες, δουλέψαμε για να αναλύσουμε κάθε ρυθμό, όργανο προς όργανο, ώστε αυτά τα βίντεο να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση των βασικών βραζιλιάνικων ρυθμών.

Κάθε ρυθμός αναλύεται ως εξής: παίζεται σε ένα όργανο αργά, ώστε να γίνει κατανοητή η φράση και έπειτα σε κανονική ταχύτητα.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός παίζεται στα 2 όργανα που ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο: snare drum και bass από τη μία πλευρά, repinique και dobra από την άλλη. Τέλος, όλα τα όργανα παίζουν μαζί, ώστε να εξαχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας στο YouTube.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ