Άλλη μια συνάντηση, άλλο ένα βήμα πιο κοντά στα τελικά αποτελέσματα!

Η επιτροπή του «One Love, One Drum: Παίζοντας για τη συμπερίληψη» συναντήθηκε το Φεβρουάριο στο Παρίσι, , για τη δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του σχεδίου.

Η συνάντηση είχε σκοπό να οριστικοποιήσει όλο το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στο μάθημα, να συζητηθούν οι ψηφιακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό καθώς επίσης και για την πλατφόρμα ‘’Batala Mundo’’ και να συζητηθεί η ψηφιακή μετάβαση των Batala.

Οι συζητήσεις ήταν πολύ πλούσιες και γόνιμες και ήταν ξεκάθαρος ο δρόμος που ακολουθεί το σχέδιο. Ήμασταν σε θέση να ορίσουμε πλήρως το σχήμα των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν, πιο συγκεκριμένα, το μάθημα κρουστών σε σχέση με τον αριθμό των βίντεο, τις παιδαγωγικές πτυχές, τον τύπο των βίντεο, τις μελωδίες που θα διδαχθούν καθώς και τη μορφή ηχογράφησης. Ένα πρωτότυπο δημιουργήθηκε από τους Batala Atenas και έγινε απολογισμός από όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να παραχθούν τα καλύτερα δυνατά βίντεο για τη διδασκαλία των κρουστών. στο κοινό. 

Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο «One Love, One Drum: Παίζοντας για τη συμπερίληψη», είναι ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+, συγκεκριμένα το KA227 – Συνεργασίες για τη Δημιουργικότητα (Εκπαίδευση Νέων). Αυτό το σχέδιο γεννήθηκε στη διεθνή κοινότητα των BATALÁ MUNDO, που προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία και την ένταξη. Τρία από τα μέλη, της θα είναι μέρος της επιτροπής που οδηγεί το σχέδιο: οι Batalá Paris (Association Batucada), οι Batalá Athens (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Batalá Atenas) και οι Batalá Braga (Costumes Convergentes Associação). Το σχέδιο «One Love One Drum: είναι ένα έργο αιχμής, ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες της Βασικής Δράσης 2 του Προγράμματος Erasmus+, Youth in Action. Κύριος στόχος του είναι, η παραγωγή ενός παιδαγωγικού εργαλείου που θα πρέπει να γίνει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, για την κοινωνική ένταξη ομάδων νέων που περιθωριοποιούνται ή/και αποκλείονται από την κοινωνία, χρησιμοποιώντας τα κρουστά και το ρυθμό ως ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη τακτικά από τις μπάντες μέλη, του παγκόσμιο πολιτισμικού σχεδίου ‘’BATALÁ MUNDO’’.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω εξελίξεις του έργου και φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε στην υλοποίησή του!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ